NAŠE ETICKY ODPOVĚDNÁ PORTFOLIA

Cesta hojnosti vědomých investorů.

Naše investiční portfolia jsou nastavena podle úspěšných investorů a světových investičních strategií, která jsme za léta praxe poznali a mohli si je tak ověřit. Naší prioritou je nejen dlouhodobý zisk a ochrana kapitálu investorů, ale především řešíme, jaký dopad mají investované prostředky na společnost a životní prostředí. Proto vybíráme taková řešení, která mají přesah a přidanou hodnotu oproti standardním možnostem, na které jsme zvyklí v bankách či u klasických finančních poradců. Nevidíme do budoucnosti a proto se nesnažíme spekulovat ani překonávat trhy. Naší přidanou hodnotou je provázet klienty ve finančním světě tak, abychom eliminovali rizika a dlouhodobě přinášeli klientům to, co od svých peněz a majetku chtějí.

Při naší práci využíváme tato tři hlavní portfolia, která jsou pevným základem Investičního plánu každého našeho klienta. Nastavujeme je vždy individuálně tak, aby odpovídala investičnímu plánu a rizikovému profilu daného klienta. Nástroje, které při skladbě portfolií využíváme, jsou nejčastěji Indexové ETF fondy, fyzické nemovitosti, nemovitostní ETF fondy, a jako doplněk pomáháme i s nákupem jednotlivých cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy a další.

S tímto portfoliem přišli jako první v roce 1981 pánové Harry Browne a Terry Coxon. Je postaveno na tom, že ekonomika se nachází v každém okamžiku vždy v jedné ze čtyř fází:

Růst

(růst trhu)

Recese

(pokles trhu)

Inflace

(obecný růst cen zboží a služeb)

Deflace

(obecný pokles cen zboží a služeb)

Cílem tohoto portfolia není časovat trh ani spekulovat nad budoucností. Jeho záměrem je dodržet čtyři rovnocenné třídy aktiv, kdy v každé fázi ekonomického cyklu se bude více dařit jedné z nich.

3,5 %

Průměrné roční zhodnocení Permanentního etického portfolia

Takové portfolio se bude chovat klidně i v neklidných časech. Jelikož poklesy jedné třídy aktiv, jsou většinou vyvážené růstem jiné třídy aktiv. Jednoduše, pokud například akciový trh prochází recesí, řada investorů přesouvá svůj kapitál do dluhopisů, nemovitostí či zlata. Z naší zkušenosti jsou těmi nejčastějšími důvody strach a panika na trzích. To má následně vliv na růst těchto aktiv a vyrovnání ztrát akciové třídy.

Pokud bychom před 10 lety zainvestovali 1.1. 2011 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 1.1.2021, jeho hodnota by byla 1.358.015 Kč.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství. Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás Permanentní etické portfolio? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Nobelovu nadaci a jejího zakladatele Alfreda Nobela zná jistě spousta lidí. Co je více než zajímavé je to, že tento obdivuhodný průmyslník před svou smrtí podepsal závěť, která obsahovala podmínku, že majetek z jeho dědictví musí být investován do ,,bezpečných cenných papírů’', a jejich výnosy budou přerozdělovány ve formě cen těm, kteří se zasloužili o největší prospěch lidstvu. Každoročně čerpá tato nadace více než 14 milionů švédských korun na její chod a udělování Nobelových cen. Velkou zásluhu na tom má také švédská vláda, která v roce 1953 změnila původní strategii nadace, která investovala do státních obligací. Ty s příchodem inflace byly samozřejmě málo výnosné a majetek nadace klesl zhruba na 1/3 původního majetku. Nadace tak začala investovat díky změně strategie do akcií, dluhopisů, nemovitostí a hedgeových fondů. Díky tomu je dnes její majetek na více než trojnásobné hodnotě a stále roste.

4,31 %

Průměrné roční zhodnocení Nobelova etického portfolia

Pokud bychom před 10 lety zainvestovali 1.1. 2011 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 1.1.2021, hodnota naší investice by byla 1.524.769 Kč.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství.Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás Nobelovo etické portfolio? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Toto portfolio je pro klienty, kteří mají dostatečně dlouhý investiční horizont, ideálně 15 let a více. Investor musí počítat s velkou volatilitou neboli kolísáním. Vychýlení může v jednom roce čítat i desítky procent nahoru i dolů. Toto portfolio je inspirováno významnými investory a investičními společnostmi.

Převážná část portfolia je umístěna v hodnotových akciích zelených společností, které jsou zaměřené na alternativní zdroje energií, vodohospodářství, zpracování a čistění odpadu, IT technologie, ESG nemovitosti a životní prostředí.

Jedná se o široce diverzifikované globální portfolio, ve kterém se nachází napříč sektory a kontinenty stovky středních, velkých a gigantický firem. Portfolio je tak dostatečně rozloženo a diverzifikováno.

5,82 %

Průměrné roční zhodnocení Akciového etického portfolia

Pokud bychom před 10 lety zainvestovali 1.1. 2011 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 1.1.2021, hodnota naší investice by byla 1.761.474 Kč.

*Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství.Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás Akciové etické portfolio? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Do portfoliích budoucích i současných rentiérů bezpochyby patří nemovitosti a to díky pravidelným příjmům v podobě pronájmu. Díky poptávce a nadále zvyšujícímu se počtu populace, rostou ceny tohoto aktiva, což přináší klientům zajímavý zisk. Proto je také do všech portfolií našich klientů zařazujeme. Nejčastěji v podobě ETF fondů nebo fyzických nemovitostí. Vnímáme, že u českých investorů jsou právě nemovitosti oblíbené aktivum.

 

Pomáháme našim klientům s vyhodnocením a následným řešením první či druhé varianty tak, aby přinášela v jejich portfoliu potřebný užitek. V případech, kdy klient nemá hotovost a chce kupovat do svého portfolia fyzickou nemovitost, pomáháme s vyřízením Hypotečního úvěru a zastupujeme klienty před bankovními institucemi tak, abychom vyjednali to nejoptimálnější řešení a klient svůj čas mohl věnovat něčemu jinému.

Zaujala Vás investice do nemovitostí? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána a odpovíme na ní do 24 hodin.


Zavřít